zhang li


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/1997000015

The basic information

zhang li

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

zhangli@nwpu.edu.cn

029-88462746转801