hu jian ping


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/hujianping

The basic information

hu jian ping

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Lecturer