li jian ping


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/lijianping

  viewed:1610

The basic information

li jian ping

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

lijianping001@mail.nwpu.edu.cn