liu zhen xia


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/liuzhenxia

The basic information

liu zhen xia

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

zxliu@nwpu.edu.cn

029-88494394