wang zhan xue


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/wangzhanxue

The basic information

wang zhan xue

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

Dean

wangzx@nwpu.edu.cn

13609150860