xiong cha


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/xiongcha

The basic information

xiong cha

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Associate Professor

xiongcha@nwpu.edu.cn

13609185823