zheng hua


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/zhenghua

The basic information

zheng hua

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Lecturer

isea_zh@mail.nwpu.edu.cn