zhu hui ren


http://jszy.nwpu.edu.cn/en/zhuhuiren

The basic information

zhu hui ren

School of Power and Energy

Postgraduate

Doctor

Professor

zhuhr@nwpu.edu.cn

029-88492746