luo jian


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/2016010181

  viewed:4218

The basic information

luo jian

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Doctor

Lecturer

jian.luo@nwpu.edu.cn