shen qiang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/2016010220

  viewed:5758

The basic information

shen qiang

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Doctor

Associate Researcher

shenq@nwpu.edu.cn

13572033405