huang ying liang


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/huangyingliang

  viewed:4704

The basic information

huang ying liang

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Master

Lecturer

Work Experience

1999.09-now ; School of Mechanical Engineering