hui zeng hong


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/huizenghong

The basic information

hui zeng hong

School of Aeronautics

Postgraduate

Doctor

Senior Engineer