tan jian rong


  http://teacher.nwpu.edu.cn/en/tanjianrong

The basic information

tan jian rong

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Doctor

Professor