zhao chun hong


http://teacher.nwpu.edu.cn/en/zhaochh

  viewed:2947

The basic information

zhao chun hong

School of Mechanical Engineering

Postgraduate

Master

Lecturer

Work Experience

2003- now, NWPU, School of Mechanical Engineering. 

Education Experience

1996-2000, NWPU, School of Mechanical Engineering, Bachelor

2000-2003, NWPU, School of Mechanical Engineering, Master

Education And Teaching